Online Bildiri

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi www.emzirmekongresi.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemine kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 9 Eylül 2019

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

* Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

* Bildiri özet dili İngilizcedir.

* Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

* İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

  Örn: Ekin Demir

* Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Ankara

*Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

* Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

* Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

* Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan  bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

* Özette referans verilmemelidir.

* Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı ve kurum bilgileri hariç olmak üzere en az 1000 en fazla 4000 karakter olmalıdır.

* Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 adet olmalıdır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Her katılımcı birden fazla bildiri ile katılabilir ama sadece bir bildiri sunabilir.

Bildiri Özeti Gönderme Adımları

 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için +90 534 354 37 39 numaralı telefondan ya da info@emzirmekongresi.org e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin yayınlanabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklinde olacaktır. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Kongre amacına uymayan ve bilim komitesi tarafından uygun bulunmayan bildirilerin yazarlarına bilgi verilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Kabul Tarihi gönderim tarihi: 15 Eylül 2019

Sözlü bildiriler için ayrılan süre 7 dakikadır.

Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler yazarın onayı ile tam metin olarak yayınlanacaktır.

Basılı Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.
 • Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen olgu tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

Tam Metinlerin Gönderilmesi

* Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.

* Tam metinler online bildiri sistemi ile toplanacaktır.

* Tam metinler en son 8 Eylül 2019 tarihi saat 24.00’e kadar yüklenmelidir. Tarihte uzatma kesinlikle yapılmayacaktır.

* İngilizce özet ile zorunludur. Tam metinler Türkçe veya İngilizce olabilir.

* Mail ile gönderilen bildiriler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 8 Eylül 2019

İnternet üzerinden gönderilen tam metinler aynı şekilde Tam Metin Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Tam Metin Yazım Kuralları

 • Tam metinlerde özet 200 kelimeyi geçmemelidir. Tam metin en fazla 1800 kelime, toplam 3 tablo/şekil, 20 referans olacaktır.
 • Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda yazılmalıdır. Sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu Genişlik 16 cm - Yükseklik 24 cm
Üst Kenar Boşluğu 2,5 cm
Alt Kenar Boşluğu 2,5 cm
Sol Kenar Boşluğu 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluğu 2,5 cm
Yazı Tipi Arial
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu  11
Satır Aralığı Tek (1)
 • Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Atıflarda APA 6. sürüm stili kullanılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaklar, metnin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada yazılmalıdır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için +90 534 354 37 39 numaralı telefondan ya da info@emzirmekongresi.org e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Lütfen size ulaşabileceğimiz geçerli bir e-posta adresi yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz geçerli bir telefon numarası yazınız
Sunum şekli ile ilgili hakem heyeti değişiklik yapabilir.
Lütfen göndereceğiniz bildiriyi en az 1000, en çok 4000 karakter içerisinde özetleyeniz. Bildiri metni bu alana yazar bilgisi olmaksızın yerleştirilecektir. Bu metin danışmanlar tarafından "kör" olarak değerlendirilecektir.
Lütfen buradaki şablonu kullanarak bildirinizi Word dosyası olarak yükleyiniz.
Bildiri Şablon Dosyası
Bu alana sınırsız dosya yüklenebilir.
8 MB limit.
İzin verilen dosya uzantıları: doc docx.