Online Bildiri

Bildiri gönderim süresi dolmuştur.

Sözel Bildiri Sunum Kuralları
 • Sözlü bildiriler için ayrılan süre 7 dakikadır.  Ek olarak 3 dakika tartışma süresi vardır.
 • Sunumların slayt boyutu 4:3’dür.
 • Slaytlar sunum saatinden en az iki saat önce teslim edilmiş olmalıdır.
 • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler yazarın onayı ile tam metin kitabında yayınlanacaktır.
Bildiri Tam Metin Kuralları

Sunumu yapılan bildirilerin tam metinleri, 3 Ekim-15 Ekim 2019 tarihleri arasında bildiri numarası ile birlikte info@emzirmekongresi.org adresine gönderilecektir.

Janet GOLD1; Ahmet Unlu2; Aaa BBBB3; [yazar isimleri, Arial 11; ortala; soyadları büyük harfler ile yazılmalıdır.]şlık>

1Üniversite/Kurum/Kuruluş, Ülke; 2Üniversite/Kurum/Kuruluş, Ülke; 3Üniversite/Kurum/Kuruluş, Ülke;  [Arial 11; italik; ortala]şlık>

Abstract [Abstract bölümü ve anahtar kelimeler ilk başvurudan alınacaktır.]
Anahtar kelimeler: en az 3 ve en fazla 5 olmalıdır; font 11- Arial

Türkçe Özet [İngilizce özetle uyumlu olarak düzenlenmelidir]
Anahtar kelimeler: en az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır.

Ana metin

Makale metninin dili Türkçe veya İngilizce olabilir,1000 ile 2500 kelime ile ve en fazla 20 referansla sınırlıdır.
Arial 11 ve 1,5 satır aralığı kullanın.
Tam metinde şu başlıkları kullanın; Giriş, Metotlar, Sonuçlar, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar.

 • Metin, üstbilgi ve altbilgi gibi açıklamalar içermemelidir.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harf ile ve koyu yazılmalıdır. İkinci derece başlıklar ve diğer alt başlıkların ilk harfleri büyük harf ile ve koyu olmalıdır.
 • Tabloların (varsa) fontları Arial 11 olmalı ve satır aralıkları tek olmalıdır. Tablolar ve figürler sırasıyla numaralandırılmalı (1, 2, 3 ..) ve bulguların söz edildiği yerde ana metinde yer almalıdır.
 • Alıntılar için APA 6. sürüm kullanılmalıdır. Kaynaklar metnin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.
Poster Sunum Kuralları
 • Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.
 • Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-20 punto büyüklükte kullanılmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen olgu tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara 1 Ekim 2019 saat 13:00’de asılacak ve 2 Ekim 2019 18:30’da toplanacaktır.