Düzenleme Kurulu

KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ

Ad SOYAD

Kurum

Prof. Dr. Songül YALÇIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Sosyal Pediatri BD

Dr. Başak TEZEL

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Hemş. Melek KILIÇ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU

UNICEF, Türkiye

Prof Dr. Kadriye YURDAKÖK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Sosyal Pediyatri BD

Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji  BD

Doç. Dr. Suna OĞUZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH

Prof. Dr. Suzan YALÇIN

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Dr. Kanuni KEKLİK

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

Prof. Dr. Gonca YILMAZ

Ankara Memorial Hastanesi

Prof. Dr. Deniz SAYINER

Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğrt. Üyesi Melda ÇELİK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Sosyal Pediatri BD

Dr. Öğrt. Üyesi İlknur GÖNENÇ

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hasan DENİZ

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

 

TEMAS DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Ad SOYAD

Kurum

Doç. Dr. Burcu KAYHAN TETİK

İnönü Üniversitesi Aile Hekimliği ABD

Uzm Dr. Funda SALGÜR

Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği ABD

Ebe Sinem CEYLAN

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemş. İlkay ZENGİN

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Dyt. Şule ELİTAŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ebe Sibel Karagöz

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hemş. Hamide TOPÇU

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Ebe Elif BİLGE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH

Ebe Dilek BURBUT

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü